Довідка про фінансові результати
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018
Звіт Аудиторському комітету за 2018 рік
Звіт про власний капітал 2018 рік
Звіт про рух грошових коштів 2018 рік
Довідка про фінансові результати за 2017 рік
Звіт про фінансові результати 2018 рік
Примітки до річної фінансової звітності 2018
Про введення в дію Порядку визначення критеріїв відбору незалежного аудитора ДП «ХКБМ»
Звіт про управління ДП "ХКБМ" за 2018 рік
звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року